Kodikkaan tunnun saaminen yrityksen toimi- tai edustustiloihin edellyttää asiakaskuntasi tuntemista

Asiakaslähtöisyys on otettava huomioon yrityksen liike- ja edustustiloja suunnitellessa. Palvelumuotoilun keinoin on mahdollista päästä käsiksi asiakaskuntasi ajattelutapaan ja siihen mihin he toimipisteessäsi kiinnittävät huomion.


Suunnittelen pk-yrityksien liike- ja edustustiloja. Valmis suunnitelma palvelumuotoilu huomioon ottaen vapauttaa aikaasi monen eri tahon kanssa toimimiselta. Asiakaskuntasi kokonaisvaltainen hahmottaminen edesauttaa suunnittelemaan sinua ja asiakkaitasi palvelevan tilakokonaisuuden.


Kohteen hinnoittelu pohjautuu aina tarpeittesi ja toiveittesi mukaan. Suunnittelukokonaisuuden hintaan vaikuttaa kohteen koko, tarvittavat toimenpiteet, suunniteltavat osiot sekä mahdollinen asiakastutkimus.


Suunnittelu on mahdollista toteuttaa kokonaan etänä tai kohdekäyntejä sisältäen Pirkanmaan alueella. Poikkeuksista sovittava erikseen.Liiketilojen suunnittelun kolme pääteemaa

Asiakaslähtöisyys


Asiakkaan huomioiminen suunnitteluvaiheesta toteutukseen

Toiminnallisuus


Toiminnallisuuden laajamittainen suunnittelu kaikkia käyttäjiä palvelevaksi

Visuaalisuus


Tunnettavuutta ja yhdenmukaisuutta tukeva ilme toiminnan lisäksi myös toimintaympäristöön

Rakennetaan yhdessä tarjoamasi ratkaisun ympärille brändiäsi tukeva ympäristö

Asiakas on tärkein henkilö yrityksesi kannattavuutta ajatellen, siksi on hyvä pysähtyä miettimään kuinka voit ottaa asiakaasi huomioon parhaalla mahdollisella tavalla myös yrityksesi liiketiloissa.


Asiakkaan huomioiminen on yksi keskeisistä osista jo suunnitteluvaiheessa. Jos sinulle on vielä epäselvää brändisi 

muodostamiseen liityvät seikat tai palvelumuotoilu kokonaisuudeessaan, suosittelen sinua perehtymään tarjontaani näiden aihepiirien tiimoilta Varjo Management -sivuillani.


Kerro yrityksesi liiketilan tilanteesta lisää niin katsotaan yhdessä mikä kokonaisuus palvelisi sinua parhaiten!